แบบลงทะเบียนรับวัคซีนป้องกันโควิค-19 เข็มที่ 4 (สถาบันบำราศนราดูร)

เงื่อนไขผู้ที่มีสิทธิ์ในการลงทะเบียน


* สำหรับท่านที่เคยได้รับวัคซีนเข็มที่ 3 ก่อนวันที่ 30 เมษายน 2565 ที่สถาบันบำราศนราดูร

  • สูตร Sinovac + Sinovac + AstraZeneca จะได้รับ AstraZeneca
  • สูตร Sinovac + Sinovac + Pfizer จะได้รับ Pfizer
  • สูตร Sinovac + AstraZeneca + AstraZeneca จะได้รับ Pfizer
  • สูตร AstraZeneca + AstraZeneca + Pfizer จะได้รับ Pfizer

หากท่านมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลข 080-695-3063 หรือ 080-696-3305 ในวันเวลาราชการ 08.30 - 16.00 น.

❖ โปรดติดตามข่าวสารการประกาศลงทะเบียนในรอบต่อไป ❖

Facebook : สถาบันบำราศนราดูร