แบบลงทะเบียนรับวัคซีนป้องกันโควิค-19 เข็มที่ 3 (สถาบันบำราศนราดูร)

เงื่อนไขผู้ที่มีสิทธิ์ในการลงทะเบียน

* เฉพาะท่านที่ได้รับวัคซีน Sinovac ครบทั้ง 2 เข็ม ก่อนวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ที่สถาบันบำราศนราดูรเท่านั้น

* เฉพาะท่านที่ได้รับวัคซีน Astrazeneca ครบทั้ง 2 เข็ม ก่อนวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ที่สถาบันบำราศนราดูรเท่านั้น

* เฉพาะท่านที่ได้รับวัคซีน Sinovac และ Astrazeneca (สูตรไขว้) ครบ 2 เข็ม ก่อนวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ที่สถาบันบำราศนราดูรเท่านั้น

* เฉพาะท่านที่ได้รับวัคซีน Astrazeneca และ Pfizer (สูตรไขว้) ครบ 2 เข็ม ก่อนวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ที่สถาบันบำราศนราดูรเท่านั้น


หากท่านมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลข 080-695-3063 หรือ 080-696-3305 ในวันเวลาราชการ 08.30 - 16.00 น.

❖ โปรดติดตามข่าวสารการประกาศลงทะเบียนในรอบต่อไป ❖

Facebook : สถาบันบำราศนราดูร