แบบลงทะเบียนรับวัคซีนป้องกันโควิค-19 เข็มที่ 1 (สถาบันบำราศนราดูร)

เงื่อนไขผู้ที่มีสิทธิ์ในการลงทะเบียน

- ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป

- รับเฉพาะท่านที่ยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 มาก่อนเท่านั้น !!

หมายเหตุ : ผู้ที่อายุตั้งแต่ 12 - 18 ปี จะได้รับวัคซีน pfizer เท่านั้น


หากท่านมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลข 080-695-3063 หรือ 080-696-3305 ในวันเวลาราชการ 08.30 - 16.00 น.

❖ โปรดติดตามข่าวสารการประกาศลงทะเบียนในรอบต่อไป... ❖

Facebook : สถาบันบำราศนราดูร