ข่าวสาร�ละประชาสัมพันธ์
หน้าหลักเว็บไซต์สถาบันบำราศนราดูร > ข่าวสาร > ข่าวสารà¹�ละประชาสัมพันธ์ >การให้บริการนัดหมายออน์ไลน์ของคลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวสถาบันบำราศนราดูร (27/12/60)
 
 

 

ขั้นตอนการนัดหมายออนไลน์ คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว

1. เข้าไปที่ http://bamras.ddc.moph.go.th/opd/เลือกวันเวลาที่ต้องการ

 

 

 

 

 

2.ใส่หมายเลขบัตรประชาชน

 

 

 

3.กรอกข้อมูลตาม Link

 

 

 

 

 

4.รอยืนยันการนัดหมาย

 

 

 

 

5.ตรวจสอบรายชื่อการนัดหมาย

 

 

 

 

6.พิมพ์เอกสาร หรือยื่นหน้าจอนี้ ติดต่อเจ้าหน้าที่ที่คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว ตึกเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5 ตามวันเวลาที่ระบุ