ข่าวสารและประชาสัมพันธ์
หน้าหลักเว็บไซต์สถาบันบำราศนราดูร > ข่าวสาร > ข่าวสารและประชาสัมพันธ์ >สัมมนาการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลระดับชาติ ครั้งที่ ๑๗ เรื่อง “COVID–19 Thailand Perspective”จัดระหว่างวันที่ ๑๙–๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐–๑๖.๓๐ น. ณ โรงแรมเอ-วัน เดอะ รอยัล ครูส พัทยา จังหวัดชลบุรี (21/07/2563)
 
 

 

 

 สัมมนาการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลระดับชาติ ครั้งที่ ๑๗

เรื่อง “COVID–19 Thailand Perspective”จัดระหว่างวันที่ ๑๙–๒๑  สิงหาคม  ๒๕๖๓  เวลา ๐๘.๐๐๑๖.๓๐ น. ณ โรงแรมเอ-วัน เดอะ รอยัล ครูส พัทยา จังหวัดชลบุรี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อและเชื้อดื้อยาฯ

โทร  ๐ ๒๕๙๐ ๓๖๕๒ , ๐ ๒๕๙๐ ๓๔๔๓   ค่าลงทะเบียน ( ๒,๐๐๐ บาท)

เนื่องจากผู้สมัครเข้าร่วมสัมมนาครบแล้ว ท่านสามารถรับชมการสัมมนาได้ผ่านทาง Facebook live ณ วัน เวลา ดังกล่าว