ข่าวรับสมัครงาน
หน้าหลักเว็บไซต์สถาบันบำราศนราดูร > ข่าวสาร > ข่าวรับสมัครงาน >ประกาศรับสมัครโอนย้าย
 
 


- ประกาศรับย้าย / รับ โอนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน หรือ ชำนาญงาน (13/12/62)

- ประกาศรับสมัครโอนย้ายพยาบาลวิชาชีพระดับชำนาญการ 1 ตำแหน่ง คุณสมบัติ เป็นผู้มีประสบการณ์ หรือสนใจงานด้านการให้การปรึกษา ผู้สนใจติดต่อสัมภาษณ์ได้ที่งานให้การปรึกษา กลุ่มงานแนะแนวทางการแพทย์และจิตสังคม โทรศัพท์ ๐๒-๕๙๐-๓๕๑๙ ในวันเวลาราชการ (21/07/57)

- ประกาศรับสมัครโอนย้ายพยาบาลวิชาชีพระดับชำนาญการ 1 ตำแหน่ง คุณสมบัติ เป็นผู้มีประสบการณ์หรือสนใจงานด้านการให้คำปรึกษา ผู้สนใจติดต่อสัมภาษณ์ได้ที่งานให้การปรึกษา กลุ่มงานแนะแนวทางการแพทย์และจิตสังคม โทรศัพท์ ๐๒-๕๙๐-๓๕๑๙ ในวันเวลาราชการ (15/10/57)