ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
หน้าหลักเว็บไซต์สถาบันบำราศนราดูร > ข่าวสาร > ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง >วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์
 
 

 

  • ประกาศผลการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 20 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (28/09/61)
  • ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเช่าระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลทางการแพทย์แบบดิจิตอล (PACS) จำนวน 1 ระบบ (13/09/61)