ข่าวสาร�ละประชาสัมพันธ์
หน้าหลักเว็บไซต์สถาบันบำราศนราดูร > ข่าวสาร > ข่าวสารà¹�ละประชาสัมพันธ์ >อัตราค่าห้องและค่าอาหารสำหรับควบคุมหรือดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดต่ออันตราย และผู้ป่วยเฝ้าระวังโรคติดต่อ (23/04/63)
 
 

 - อัตราค่าห้องและค่าอาหารสำหรับควบคุมหรือดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดต่ออันตราย และผู้ป่วยเฝ้าระวังโรคติดต่อ  (24/04/63)