ข่าวสารและประชาสัมพันธ์
หน้าหลักเว็บไซต์สถาบันบำราศนราดูร > ข่าวสาร > ข่าวสารและประชาสัมพันธ์ >เอกสารประกอบการสัมมนาระดับชาติ การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล ครั้งที่ ๑๕ เรื่อง “Maximizing Patients Safety through Infection Control” ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช โฮเต็ลแอนด์ รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี
 
 
เอกสารประกอบการสัมมนาระดับชาติ
 
การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล ครั้งที่ ๑๕ 
เรื่อง “Maximizing Patients Safety through Infection Control” 
ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช โฮเต็ลแอนด์ รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี