ข่าวสารและประชาสัมพันธ์
หน้าหลักเว็บไซต์สถาบันบำราศนราดูร > ข่าวสาร > ข่าวสารและประชาสัมพันธ์ >สัมมนาการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลระดับชาติ ครั้งที่ ๑๖ เรื่อง “Combating AMR by IC and ASP”จัดระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช โฮเต็ลแอนด์ รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี
 
 

 -  สัมมนาการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลระดับชาติ ครั้งที่ ๑๖ 

เรื่อง Combating AMR by IC and ASPจัดระหว่างวันที่ ๒๔ ๒๘  มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ ๑๖.๓๐ น. ณ โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช โฮเต็ลแอนด์ รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อและเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในโรงพยาบาล 

โทร  ๐ ๒๕๙๐ ๓๖๕๒   โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๓๔๔๓

ค่าลงทะเบียน  15 ม.ค.-15 พ.ค. 62   ( 4,000 บาท)

ค่าลงทะเบียน  16 พ.ค. - 28 มิ.ย.62  ( 5,000 บาท)

 

Bamras.ddc.moph.go.th/training/