วัคซีนเพื่อการเดินทางต่างประเทศ
หน้าหลักเว็บไซต์สถาบันบำราศนราดูร > บริการ > วัคซีนเพื่อการเดินทางต่างประเทศ >ขั้นตอนการนัดหมายออนไลน์
 

 

ขั้นตอนการนัดหมายออนไลน์ คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว

1.เข้าไปที่ http://bamras.ddc.moph.go.th/opd/ เลือกวันเวลาที่ต้องการ

 

 

2.ใส่หมายเลขบัตรประชาชน

 

3.กรอกข้อมูลตาม Link

 

 

 

4.รอยืนยันการนัดหมาย

 

5.ตรวจสอบรายชื่อการนัดหมาย

 

 

 

 

6.พิมพ์เอกสาร หรือยื่นหน้าจอนี้ ติดต่อเจ้าหน้าที่ที่คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว ตึกเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5 ตามวันเวลาที่ระบุ