ตารางการตรวจรักษา
หน้าหลักเว็บไซต์สถาบันบำราศนราดูร > บริการ > ตารางการตรวจรักษา >แผนกรังสีวิทยา(X-Ray) ในเวลาราชการ
 

 แผนกรังสีวิทยา(X-Ray)

อาคาร 3 ชั้น 1 โทร.02-590-3504