ตารางการตรวจรักษา
หน้าหลักเว็บไซต์สถาบันบำราศนราดูร > บริการ > ตารางการตรวจรักษา >แผนกอายุรกรรม (นอกเวลาราชการ)
 

  แผนกอายุรกรรม (นอกเวลาราชการ)

อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 โทร.02-590-3454