ตารางการตรวจรักษา
หน้าหลักเว็บไซต์สถาบันบำราศนราดูร > บริการ > ตารางการตรวจรักษา >แผนกอายุรกรรม (ในเวลาราชการ)
 

 แผนกอายุรกรรม (ในเวลาราชการ)

อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 โทร.02-590-3454