ตารางการตรวจรักษา
หน้าหลักเว็บไซต์สถาบันบำราศนราดูร > บริการ > ตารางการตรวจรักษา >แผนกผิวหนัง
 

 แผนกผิวหนัง 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 โทร.02-590-3454

 

 

 

 

                                                                                                       ***ผิวหนังเด็ก อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 โทร.02-590-3448***