ตารางการตรวจรักษา
หน้าหลักเว็บไซต์สถาบันบำราศนราดูร > บริการ > ตารางการตรวจรักษา >แผนกตา (นอกเวลาราชการ)
 

 แผนกตา (นอกเวลาราชการ)

อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 โทร. 02-590-3638