ตารางการตรวจรักษา
หน้าหลักเว็บไซต์สถาบันบำราศนราดูร > บริการ > ตารางการตรวจรักษา >แผนกตา (ในเวลาราชการ)
 

 แผนกตา (ในเวลาราชการ)

อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 โทร. 02-590-3638