ตารางการตรวจรักษา
หน้าหลักเว็บไซต์สถาบันบำราศนราดูร > บริการ > ตารางการตรวจรักษา >แผนกกระดูก(นอกเวลาราชการ)
 

 แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ

(นอกเวลาราชการ)

อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3  โทร.02-590-3428