ตารางการตรวจรักษา
หน้าหลักเว็บไซต์สถาบันบำราศนราดูร > บริการ > ตารางการตรวจรักษา >แผนกกระดูก(ในเวลาราชการ)
 

 แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ

(ในเวลาราชการ)

อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3  โทร.02-590-3428